openfield photo

Όροι και Προϋποθέσεις

Ο δικτυακός τόπος www.theocarakis-tractors.gr (εφεξής το «site») λειτουργεί υπό την διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 169 και συνιστά τον Επίσημο και αποκλειστικό Εισαγωγέα καινουργών οχημάτων, ανταλλακτικών SAME και DEUTZ-FAHR στην Ελλάδα (καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας «Εταιρία»).

Η χρήση του site υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η είσοδος και χρήση του site αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και επομένως αφορούν και δεσμεύουν τον χρήστη του site ξεχωριστά για την κάθε είσοδό του.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο του site, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας ή/και των εταιριών με τις επωνυμίες SDF / SAME DEUTZ-FAHR / SAME / DEUTZ-FAHR , οι οποίες και έχουν παραχωρήσει στην Εταιρία το δικαίωμα αναδημοσίευσης, χρήσης και ανάρτησης μέρους ή όλης της πνευματικής τους ιδιοκτησίας. Η Εταιρία ή/και οι SDF / SAME DEUTZ-FAHR / SAME / DEUTZ-FAHR διατηρούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο, του οποίου η αναδημοσίευση, ανάρτηση, εκτύπωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση, κατ’ αρχάς απαγορεύεται – εκτός και αν ρητώς στο παρόν ή εντός του περιεχομένου του site επιτρέπεται - και διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του site και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Στο παρόν site ενδέχεται κατά καιρούς να δημοσιεύονται πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών τους. Τα κείμενα απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του site διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες για προσωπική χρήση. Επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του site, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στο site.

Το site περιέχει πληροφορίες, οι οποίες αφορούν στα προϊόντα/υπηρεσίες SAME, DEUTZ-FAHR, καθώς και τα προγράμματα προώθησης, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της Εταιρίας. Τα περιεχόμενα αυτού του site παρέχονται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στο site να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Tα περιεχόμενα του site , συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εικόνων, σχεδίων, φωτογραφιών, απεικονίσεων, πληροφοριών, αναφορών, προδιαγραφών, χαρακτηριστικών, τιμών, χρωμάτων κλπ ενδέχεται να τροποποιηθούν μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την εμπορική πολιτική της τελευταίας ή/και της κατασκευάστριας εταιρείας.

Τα προϊόντα που απεικονίζονται ενδέχεται να φέρουν προαιρετικό εξοπλισμό με επιπλέον επιβάρυνση ή/και να μην εισάγονται στην ελληνική αγορά.

Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που παρατίθενται στο site δεν υποκαθιστούν την πληροφόρηση που παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω των εξουσιοδοτημένων εμπόρων SAME/DEUTZ-FAHR κατά την επίσκεψή του στις εκθέσεις SAME/DEUTZ-FAHR Ο Εξουσιοδοτημένος Διανομέας ή/και Επισκευαστής SAME/DEUTZ-FAHR, είναι σε θέση να παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν στα προϊόντα και υπηρεσίες SAME/DEUTZ-FAHR

Η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος SAME/DEUTZ-FAHR/ υπόκειται αποκλειστικώς στους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής σύμβασης πώλησης.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Με την χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του site ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται τον έλεγχο από την Εταιρία της προέλευσης του μηνύματός του και τη χρήση αυτού όπως και όποτε θεωρηθεί από την Εταιρία αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του επισκέπτη/ χρήστη ή/και για εμπορικούς και διαφημιστικούς λόγους.

Για να αποφεύγονται κίνδυνοι από ιούς υπολογιστών η Εταιρία ενδέχεται να μην ανοίξει και να διαγράψει οποιοδήποτε αρχείο της αποσταλεί με μήνυμα, ειδικά όταν η πηγή προέλευσής του δεν αναγνωρίζεται.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε για την πολιτική μας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Περιορισμός ευθύνης– Δήλωση αποποίησης

Η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το site ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, βαρύνει τον επισκέπτη/ χρήστη και σε καμία περίπτωση την Εταιρία.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Το παρόν site ενδέχεται να εμπεριέχει συνδέσμους (links) που παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρία για το περιεχόμενο ,τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του site, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

ΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - FACEBOOK & INSTAGRAM

Η Εταιρεία διατηρεί σελίδα ( «Theocarakis SA» / «theocarakis_sa» ) στο Facebook/Instagram (META PLATFORMS) μέσω της οποίας παρέχει πληροφορίες για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών της, αλλά και ενημέρωσή για αυτά. Η σελίδα «Theocarakis SA» / «theocarakis_sa» στο Facebook/Instagram είναι δημόσια, που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τις αναρτήσεις (posts), ενώ αυτές είναι πιθανό να εμφανίζονται και σε αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (Google, Yahoo κλπ). Η χρήση της σελίδας προϋποθέτει τη συμφωνία των επισκεπτών/χρηστών στους ακόλουθους κανόνες συμπεριφοράς:

i. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω της σελίδας. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Η Εταιρεία δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που τυχόν αναρτάται από τους επισκέπτες/χρήστες, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.

ii. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που τυχόν αναρτάται, παρόλα αυτά η Εταιρεία και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς να υποχρεούνται, για την αποκλειστική επιλογή άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου και παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

iii. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου της σελίδας.

iv. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι κατά την περιήγησή του στη σελίδα ενδέχεται να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Εταιρεία, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους επισκέπτες/χρήστες της σελίδας. Σε περίπτωση που η Εταιρεία λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί βλάβη σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του επισκέπτη/χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

v. Εφόσον μέσω της σελίδας είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο Διαδίκτυο, θα πρέπει να ακολουθείται ο κώδικας συμπεριφοράς χρηστών INTERNET (NETIQUETTE) και απαγορεύεται η εκ μέρους των χρηστών υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών.

vi. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επισκεπτών/χρηστών με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια όπως σε απαγόρευση πρόσβασής τους σε όλες ή τμήμα των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και σε διαγραφή, μετακίνηση, επεξεργασία των μηνυμάτων.

vii. Δεν επιτρέπεται κατά τη χρήση της σελίδας «Theocarakis SA» / «theocarakis_sa»:

-Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα ή προκαλεί βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

-Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων ή/και η αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

-Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων επισκεπτών/χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων επισκεπτών/χρηστών/μελών)

-Η ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του επισκέπτη/χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επίσης η αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της σελίδας.

-Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από επισκέπτη/χρήστη που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης καθώς και η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.

-Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας «Theocarakis SA» / «theocarakis_sa» κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την Εταιρεία και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτής και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω της σελίδας «Theocarakis SA» / «theocarakis_sa».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να μην αποκαλύπτετε εμπιστευτικά, απόρρητα ή προσωπικά σας στοιχεία ή εμπιστευτικά, απόρρητα ή προσωπικά στοιχεία τρίτων στη σελίδα αυτή και εν γένει σε δημόσιες σελίδες.

viii. Με τη δημοσίευση σχολίων, ανακοινώσεων, φωτογραφιών, video, ιδεών ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου στη σελίδα «Theocarakis SA» / «theocarakis_sa» , ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει το μη αποκλειστικό δικαίωμα στην Εταιρεία να αναδημοσιεύσει και να κάνει χρήση του περιεχομένου αυτού.

ix. Κάθε φορά που o επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται τη σελίδα «Theocarakis SA» / «theocarakis_sa» στο Facebook/Instagram, ισχύουν και εφαρμόζονται ως προς αυτόν οι όροι χρήσης και η πολιτική απορρήτου του Facebook/Instagram. Επιπλέον, ισχύουν και εφαρμόζονται και οι λοιποί Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας https://www.theocarakis-tractors.gr/ καθώς και η Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας.

x. Κατά την επίσκεψη του επισκέπτη/χρήστη στη σελίδα «Theocarakis SA» / «theocarakis_sa» , η Εταιρεία προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων, που της γνωστοποιεί και καταχωρεί στη σελίδα. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του site και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του site από τον επισκέπτη / χρήστη, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και εφόσον δεν επιλυθούν εξωδικαστικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.